Zaznacz stronę

Jeśli masz pragnienie finansowo wspierać Misję Poznaj Jezusa jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Każda przelana kwota ma znaczenie i pozwoli nam pójść do przodu z działaniami na rzecz Królestwa Bożego. 100% zbieranych przez nas funduszy i dóbr jest przekazane na cele statutowe misji.

NR KONTA: 31 1140 2004 0000 3402 7742 1646
NAZWA ODBIORCY: Poznaj Jezusa
TYTUŁ PRZELEWU: Darowizna na rzecz kultu religijnego

(+ ewentualny dopisek jeśli chcesz wesprzeć konkretną inicjatywę, np.:
Darowizna na rzecz kultu religijnego – Abi Lopez lub Darowizna na rzecz kultu religijnego – zakładanie kościołów)

A wy sami o tym wiecie, Filipianie, że już na początku, gdy głosiłem dobrą nowinę po wyjściu z Macedonii, żaden kościół nie uczestniczył w mych przychodach i wydatkach — poza wami jedynymi. Bo przecież również do Tesalonik parę razy przysłaliście środki na moje potrzeby. Nie chodzi o to, że spodziewam się daru. Zależy mi raczej na plonie, który można by wam zaliczyć na korzyść. Poświadczam jednocześnie, że otrzymałem wszystko i mam pod dostatkiem. Zostałem w pełni zaopatrzony, gdy Epafrodytos przekazał mi wasz dar, niczym wspaniałe pachnidło, słodką, miłą Bogu ofiarę. A mój Bóg w pełni zaspokoi każdą waszą potrzebę według swego bogactwa w chwale, w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i naszemu Ojcu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. [EIB, Flp 4:15-20]

Share This