Zaznacz stronę

Kurs: FUndamenty

PODSTAWY WIARY

Witaj, 

Tworzymy serię nauczań poświęconą fundamentalnym prawdom wiary. Punktem wyjścia dla serii jest fragment Listu do Hebrajczyków 6 : 1-2 : “Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga; nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym.”

Całość kursu jest podzielona na krótkie 10-20 minutowe odcinki omawiające w przystępny sposób dany temat. 

Zapraszamy Cię do dołączenia i korzystania z tych materiałów. 

Wciąż pracujemy nad tą serią, dlatego też zbiór dostępnych tu materiałów stale się powiększa.

FUNDAMENTY

Share This