Zaznacz stronę
Misja “Poznaj Jezusa” zajmuje się głoszeniem ewangelii, wyposażaniem ludzi do pracy ewangelizacyjnej, misyjnej i duszpasterskiej ma terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, na podstawie umów i przepisów międzynarodowych, w celu udzielenia pomocy przy zakładaniu nowych oraz wspierania istniejących kościołów lokalnych.
Do zakresu uprawnień Misji “Poznaj Jezusa” należy w szczególności:

1) prowadzenie działalności misyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;

2) organizacja i koordynacja prac mających na celu udzielanie pomocy przy zakładaniu nowych oraz wspieraniu istniejących kościołów lokalnych;

3) organizowanie szkoleń, prelekcji, szkół biblijnych, kursów, konferencji, seminariów, kampanii ewangelizacyjnych, koncertów, festiwali oraz obozów;

4) produkowanie, wydawanie i dystrybucja książek i materiałów, audio, video oraz czasopism;

5) tworzenie ponad denominacyjnej platformy do współpracy kościołów oraz organizacji chrześcijańskich

6) wspieranie, opieka i promocja kościołów lokalnych, organizacji, misji i przedsięwzięć chrześcijańskich

7) pomaganie duchowe, psychologiczne i materialne ludziom potrzebującym (ubogim, chorym, dysfunkcyjnym społecznie) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami,

8) prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień i przemocy,
Share This